Súpiska pretekov 16. 2. 2019 - KIDS začiatok o 11.30 hod, registrácia 11.15 hod. bez dovažovania

Súpiska pretekov 16. 2. 2019 - JUNIORI začiatok o 10.30 hod, registrácia 10.15 hod. - dováženie na 65 kg