Súpiska pretekov 24. 11. 2018 - KIDS začiatok o 11.30 hod, registrácia 11.15 hod. bez dovažovania

 1. Andrej Torok
 2. Adrián Urminský
 3. Matúš Borec
 4. Lukáš Borec
 5. Adam Gorner
 6. Marek Mičuch
 7. Filip Novák
 8. Matej Nemec
 9. Tomáš Kubík
 10. Matej Nagy
 11. Laura Bubenová

Súpiska pretekov 24. 11. 2018 - JUNIORI začiatok o 10.30 hod, registrácia 10.15 hod. - dováženie na 65 kg

 1. Christian Laursen
 2. Peter Čapkovič
 3. Lukáš Borec
 4. Matúš Borec
 5. Marek Mičuch
 6. Tomáš Kubík